Kỷ luật

28 Tháng Chín, 2018
Kỷ Luật
Kỷ Luật Công bảo vệ Liêm Chính luôn siết chặt nội quy khen thưởng, qua đó tạo sự gắn kết mạnh cho bảo vệ; Khi tuyển […]